Lokalita a datum: Praha-západ, 3.2.2008
  Poznámka:
Tato galerie obsahuje velice smutné fotografie. Bohužel i takto vypadá dnes zemědělství. Areál se nachází v obci na pomezí okresů Kladno a Praha-západ. Převážná část areálu je dnes využívána soukromou farmou, bohužel kravín, který je nafocený i zevnitř je zcela opuštěný a dnes nevyužívaný. Přitom stav kravína jistě ještě před několika lety nebyl v tak žalostném stavu, i v současné době by se dal zachránit, bohužel ale ekonomika chovu skotu těmto stavbám nesvědčí...
  Autor: Jan Volf