Lokalita a datum: Česká Metuje (okr. Náchod)
  Poznámka:
Zemědělské družstvo Ostaš, Žďár nad Metují,
výstavba robotické stáje v obci Česká Metuje (okr. Náchod)
ZD Ostaš Žďár nad Metují se dlouhodobě specializuje na chov dojnic a výrobu mléka. Po letech investic do RV a skladů na produkty RV, kdy proběhla kompletní modernizace výrobních prostředků a maximalizovala se produktivita práce, byly souběžně ukládány finanční prostředky na investici do welfare dojnic.
Výstavba byla zahájena 12.8.2005, fotografie jsou pořízeny od tohoto data do současnosti. Více informací o Zemědělském dřužstvu Ostaš naleznete zde.
Poděkování za možnost zveřejnění těchto fotografií patří Ing. Jaroslavu Ládovi, předsedovi zemědělského družstva Ostaš.